AKADEMA

Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler

Yapısal Eşitlik Modellemesi

Yapısal Eşitlik Modellemesi Fen Bilimlerinden ya da Sosyal Bilimlerden araştırmacıların olası tüm sorularına yanıt vermek amacıyla 4 hafta olacak şekilde tasarlanmıştır. Yapısal Eşitlik analiz ailesi içinde yer alan tek ve çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi, path analizi, latent (gizil) değişkenlerle… Continue Reading →

Uyuşmazlıklara Dostane Çözüler: Arabuluculuk

Anlaşmazlık ve uyuşmazlık, kişiler arası ilişkilerin doğasının bir sonucudur. Bu durum, kendisini, bazen özel hukuk alanında (sözleşmeler, aile hukuku ve benzeri), bazen ise kamu hukuku (ceza hukuku) noktasında gösterebilir.

© 2018 AKADEMA — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑